LAZnas Chevron Rumbai

Client Information

Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) merupakan Lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya.

Yakni berkhidmat kepada Muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat, dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik, yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf (ZISWaf) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan Karyawan Muslim Chevron Indonesia yang meliputi semua distrik Chevron di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat telah lama tumbuh dan berkembang di masing-masing distrik dan mendapat amanah penyatuan nasional pada Seminar Zakat dalam forum MTQ ke-38 di Dumai tahun 2007, sehingga terbentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional  (laznas) Chevron Indonesia.

Motto

Berkhidmat pada Muzakki dan Mustahik

Our Task

Brand Identity